Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på vores webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager din ordre. Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv, ligesom valg af transportør er dit eget.
Fortrydelse skal meldes til os senest 14 dage efter købet, og fra fortrydelsen skal ordren være os i hænde senest 14 dage efter, at du har informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
Meddelelsen skal gives pr. mail på info@weedshop.dk, hvor du tydeligt skal oplyse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Det er op til SSIE ApS at vurdere varens stand. Hvis varens emballage er brudt udover, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art betragtes den som brugt og af forringet værdi. Det betyder, at du ved fortrydelse af købet intet vil få af købsbeløbet retur.

Returadresse:
W-Shop
Midtager 29
2605 Brøndby